Test

Tobias Uller

Dr Lunds universitet Naturvetenskap Antagningsår: 2012

Den evolutionsteori som Darwin en gång utmålade får allt fler nyanser. Tobias Uller ska undersöka hur arters flexibilitet påverkas av så kallad epigenetik, där gener stängs av eller slås på med hjälp av kemiska förändringar.

Darwins evolutionsteori bygger på tanken att en art anpassar sig till en miljömässig förändring när individer, som bär på fördelaktiga genetiska mutationer, överlever och förökar sig. Men denna process är långsam. I verkligheten är organismer ganska flexibla och kan snabbt anpassa sig till nya villkor. Tobias Uller, idag forskare vid Oxforduniversitetet i Storbritannien, vill förstå hur denna mer finstilta form av evolution går till genom så kallad epigenetik.

Epigenetik innebär en icke-permanent förändring av en gen; en kemisk modifiering slår av eller hämmar genens aktivitet. Precis som en mutation, kan denna förändring gå i arv och därför påverka artens utveckling. Men modifieringen kan också försvinna och då ökar genens aktivitet igen.

Intresset för epigenetik som en förklaring till arters flexibilitet har ökat under senare år. Men ännu finns stora luckor av okunskap som behöver fyllas. Tobias Uller ska bland annat undersöka epigenetikens betydelse för vilda talgoxar; han ska följa en sedan tidigare mycket väl kartlagd grupp talgoxar som häckar i Oxfordshire och en annan population i Skåne. Dessutom ska han studera epigenetik i ett modellsystem; han ska undersöka hur vattenloppors gener modifierats när deras levnadsbetingelser förändras.

Som Wallenberg Academy Fellow får Tobias Uller nu möjligheten att flytta till Lunds universitet.