Zhen Zhang

Teknikvetenskap

Mia Liinason

Humaniora

Anita Öst

Medicin

Erik Domellöf

Samhällsvetenskap

Ilona Riipinen

Naturvetenskap

Graham Emil Leigh

Humaniora

Josefin Larsson

Naturvetenskap

Petter Woll

Medicin

Monica Guica

Naturvetenskap

Pontus Gourdon

Medicin

Anna Herland

Teknikvetenskap

Göran Karlsson

Medicin

Frank Johannes

Naturvetenskap

Andreas Dahlin

Naturvetenskap

David Black-Schaffer

Teknikvetenskap

Fataneh Farahani

Humaniora

Nasim Sabouri

Medicin

Jonas Strandberg

Naturvetenskap

Per Eklund

Teknikvetenskap

Peter Kasson

Naturvetenskap

Chris Biemann

Teknikvetenskap

Aleksandra Foltynowicz-Matyba

Naturvetenskap

Ana María Mora-Márquez

Humaniora

Erik Larsson Lekholm

Medicin

David Seekell

Naturvetenskap

Dimos Dimarogonas

Teknikvetenskap

Emil Bergholtz

Naturvetenskap

Andrea Puhar

Medicin

Sebastiaan Swart

Naturvetenskap