Charlie Cornwallis

Naturvetenskap

Petter Brändén

Naturvetenskap

Martin Andersson

Teknikvetenskap

Anna Dreber

Samhällsvetenskap

Axel Englund

Humaniora

Rachel Foster

Naturvetenskap

Angus Graham

Humaniora

Christian Göritz

Medicin

Janine Splettstößer

Naturvetenskap

My Hedhammar

Teknikvetenskap

Linda Holmfeldt

Medicin

Erik Ingelsson

Medicin

Mattias Jakobsson

Naturvetenskap

Markus Janson

Naturvetenskap

Henrik Johansson

Naturvetenskap

Lynn Kamerlin

Naturvetenskap

Amanda Lagerkvist

Humaniora

François Lallemend

Medicin

Ola Larsson

Medicin

Martin Ott

Naturvetenskap

Albert Mihranyan

Teknikvetenskap

Staffan Lindberg

Samhällsvetenskap

Panagiotis Papadimitratos

Teknikvetenskap

Philipp Schlatter

Teknikvetenskap

Christian Hedberg

Naturvetenskap

Sara Strandberg

Naturvetenskap

Ann Towns

Samhällsvetenskap

Sjoerd Wanrooij

Medicin

Sebastian Westenhoff

Naturvetenskap

Henrik Zetterberg

Medicin

Joan Yuan

Medicin

Joakim Westerlund

Samhällsvetenskap

Jonatan Klaminder

Naturvetenskap