Emma Lundberg

Teknikvetenskap

Antti Kauppinen

Humaniora

Sidinh Luc

Medicin

Jonas Olofsson

Samhällsvetenskap

Agnese Bissi

Naturvetenskap

Shervin Bagheri

Teknikvetenskap

Laura Baranello

Medicin

Erik Mohlin

Samhällsvetenskaper

Yaowen Wu

Naturvetenskap

Anna Martinelli

Teknikvetenskap

Karin Schönning

Naturvetenskap

Olaf Bergmann

Medicin

Daniel Aili

Teknikvetenskap

Giulia Andrighetto

Samhällsvetenskap

Abraham Mendoza

Naturvetenskap

Claudia Kutter

Medicin

Christoph Langhammer

Teknikvetenskap

Sasan Zandi

Medicin

Maria Tenje

Teknikvetenskap

Jutta Bolt

Samhällsvetenskap

Björn Burmann

Naturvetenskap

Niklas Björkström

Medicin

John L. Fitzpatrick

Naturvetenskap

Vicente Jose Pelechano García

Medicin

Charles Melnyk

Naturvetenskap

Oscar Agertz

Naturvetenskap

Fredrik Lanner

Medicin

Sarah Greenwood

Naturvetenskap

Georgios Dimitroglou Rizell

Naturvetenskap