Test

Björn Högberg

Docent Karolinska Institutet Teknikvetenskap Antagningsår: 2014

Origami av DNA – nytt verktyg för att förstå celler
Med hjälp av den genetiska koden kan Björn Högberg styra hur DNA-molekyler ska vecka sig. Det kallas för DNA-origami. Som Wallenberg Academy Fellow kommer han att använda DNA-origami som ett verktyg för att utforska samspelet mellan celler och för att kartlägga skillnaden i genuttryck mellan friska celler och cancerceller.

När cellerna kommunicerar med varandra lägger de ut molekyler på cellytan som deras cellgrannar kan läsa av med hjälp av ett slags känselspröt som kallas receptorer. Docent Björn Högberg vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet, ska undersöka om tätheten och mönstret av de signalerande molekylerna på ytan spelar roll för informationsutbytet mellan celler.

För att kunna kontrollera avstånden mellan signalerande molekyler kommer han att använda något som kallas DNA-origami, där han bygger föremål med nanometermått med hjäp av DNA-kedjor. Han skapar ett slags molekylärt skjutmått som han använder för att placera signalerande molekyler på ett exakt avstånd från varandra. Ett viktigt mål är att bättre förstå vilka signaler som får cancerceller att förflytta sig ohämmat.

Björn Högberg kommer också att använda DNA-origami och fluorescerande molekyler för att skapa en streckkod i nanoformat. Med hjälp av den ska han kartlägga genuttrycket hos enskilda och angränsande celler i hudens hårsäckar. Dessa celler delar sig mycket, men orsakar ändå inte cancer. Vad skiljer dem från en cancercell?

 

Foto: Ulf Sirborn