Fellows

Fellows

 • Test

  Oscar Agertz

  Dr Stockholms universitet Naturvetenskap Antagningsår: 2016

  Simuleringar av hur stjärnors liv påverkar galaxer
  I universum finns en flora av galaxer, allt ifrån små dvärggalaxer till enorma elliptiska galaxer. För att förstå hur mångfalden av ...

 • Test

  Daniel Aili

  Docent Linköpings universitet Teknikvetenskap Antagningsår: 2016

  Stöd för celler som ska bilda nya organ
  En dröm inom medicinen är att utifrån stamceller kunna bilda nya organ. Wallenberg Academy Fellow Daniel Aili ska utveckla stödstrukturer åt ...

 • Test

  Martin Andersson

  Docent Chalmers tekniska högskola Teknikvetenskap Antagningsår: 2013

  Konstgjort ben ska ge mer naturliga implantat
  Idag har inplantat en begränsad livslängd. Efter fem, tio eller kanske femton år måste de bytas. Lyckas Martin Andersson skapa syntetiskt ...

 • Test

  Giulia Andrighetto

  Dr Mälardalens högskola Samhällsvetenskap Antagningsår: 2016

  Hur formas och förändras mänskliga normer?
  I många samhällen dominerar normer som i längden är ogynnsamma för invånarna. Det kan handla om allt ifrån att fuska med skatten, till att ...

 • Test

  Alexandre Antonelli

  Professor Göteborgs universitet Naturvetenskap Antagningsår: 2014

  Hur påverkas livets mångfald av global uppvärmning?
  Hur kommer den globala uppvärmningen att påverka artrikedomen på jorden? Som Wallenberg Academy Fellow ska Alexandre Antonelli ...

 • Test

  Per Axelsson

  Docent Umeå universitet Humaniora Antagningsår: 2012

  Studerar urfolks hälsa
  Den som föds inom något av världens urfolk lever ofta ett betydligt kortare liv än den som föds i det dominerande storsamhället. Men det gäller inte den samiska ...

 • Test

  Shervin Bagheri

  Dr KTH Teknikvetenskap Antagningsår: 2016

  Hajskinn och sälpäls inspiration till energisnåla ytor
  Nästan 10 procent av världens energiförbrukning går till att övervinna motstånd vid strömning av luft och vatten. Wallenberg ...

 • Test

  Laura Baranello

  Dr Karolinska Institutet Medicin Antagningsår: 2016

  Utveckling av mer skonsamma cancerbehandlingar
  Läkemedel som hämmar enzymer kallade topoisomeraser slår effektivt ut många former av cancerceller. Dessvärre tar även kroppens friska ...

 • Test

  Emil Bergholtz

  Dr Stockholms universitet Naturvetenskap Antagningsår: 2015

  Matematik som kan bana väg för kvantdatorer
  Om forskare lyckas bygga kvantdatorer kommer dagens datorer att framstå som lika hopplöst omoderna som skrivmaskiner gör idag. Wallenberg ...

 • Test

  Olaf Bergmann

  Dr Karolinska Institutet Medicin Antagningsår: 2016

  Ett skadat hjärta ska få hjälp att självläka
  Vårt hjärta bildar nya och friska celler under hela livet. Olaf Bergmann ska lära sig mer om denna process och undersöka om det går att ...

 • Test

  Robert Berman

  Professor Chalmers tekniska högskola Naturvetenskap Antagningsår: 2012

  Matematik som beskriver universums geometriska struktur
  Robert Berman tilltalas av matematikens geometriska aspekter och pratar om matematik i termer av äventyr, ”flow” och ...

 • Test

  Agnese Bissi

  Dr Uppsala universitet Naturvetenskap Antagningsår: 2016

  Ska utforska teorier som beskriver de minsta partiklarna
  Kvantfältteorier kombinerar Einsteins speciella relativitetsteori med kvantmekaniken. De används för att beskriva materiens ...

 • Test

  Charlotte Platzer Björkman

  Docent Uppsala universitet Teknikvetenskap Antagningsår: 2012

  Hon utvecklar billigare och miljövänligare solceller
  I länder som Tyskland och Italien kommer redan fem procent av all el från solceller. Men för ett större genombrott krävs ännu effektivare ...

 • Test

  Niklas Björkström

  Dr Karolinska Institutet Medicin Antagningsår: 2016

  Leverns naturliga mördarceller – hur fungerar de?
  Naturliga mördarceller är en viktig del av kroppens skydd mot virus och cancerceller. Aktiveras dessa aggressiva celler felaktigt ...

 • Test

  Annica Black-Schaffer

  Docent Uppsala universitet Naturvetenskap Antagningsår: 2014

  Robusta material för framtidens kvantdatorer
  Om kvantdatorer blir verklighet kommer dagens superdatorer att framstå som långsamma sniglar. Annica Black-Schaffer, docent vid ...

 • Test

  David Black-Schaffer

  Docent Uppsala universitet Teknikvetenskap Antagningsår: 2015

  Datorer ska få ett mer rationellt minne
  Utvecklingen av snabbare datorer begränsas idag av energibehovet, där minnessystemen börjar dra för mycket energi. Som Wallenberg Academy ...

 • Test

  Jutta Bolt

  Dr Lunds universitet Samhällsvetenskap Antagningsår: 2016

  Hur har storleken på Afrikas befolkning förändrats?
  Afrikas befolkning kommer enligt vissa beräkningar att fyrdubblas inom 50-85 år. Dessa förutsägelser bygger dock endast på dagens ...

 • Test

  Yenan Bryceson

  Dr Karolinska Institutet Medicin Antagningsår: 2014

  Kartläggning av immunceller ska ge bättre behandlingsmetoder
  När genetiska defekter sätter immunförsvarets celler ur spel uppstår ofta allvarliga och inte sällan dödliga sjukdomar. ...

 • Test

  Petter Brändén

  Dr KTH Naturvetenskap Antagningsår: 2013

  Nollorna som har löst många problem
  Polynom har sedan antikens dagar varit centrala för matematiken. Petter Brändén har utvecklat en ny teori för att förstå sambandet mellan ett polynoms ...

 • Test

  Björn Burmann

  Dr Göteborgs universitet Naturvetenskap Antagningsår: 2016

  Vill förstå hur celler lagar solskadat DNA
  När vår arvsmassa skadas av solens strålar lagas den av ett molekylärt reparationsmaskineri. Wallenberg Academy Fellow Björn Burmann kommer ...

 • Test

  Marie Carlén

  Dr Karolinska Institutet Medicin Antagningsår: 2012

  Ny ljusteknologi belyser orsaken till psykiska sjukdomar
  Optogenetik har revolutionerat hjärnforskningen på senare år. Med ljussignaler kan nu Marie Carlén och hennes kollegor slå på och av ...

 • Test

  Felipe Cava

  Dr Umeå universitet Medicin Antagningsår: 2012

  Bakterier har kraftiga väggar som skyddar dem mot sin omgivning. Felipe Cava kommer att göra en grundläggande kartläggning av hur olika bakteriestammar bygger sina väggar. Kunskaperna kan i framtiden ...

 • Test

  Jan Conrad

  Professor Stockholms universitet Naturvetenskap Antagningsår: 2012

  I frontlinjen för forskning om mörk materia
  Vad mörk materia består av är ett av fysikens stora olösta problem. Idag tror forskarna att de står inför ett genombrott. I frontlinjen för denna ...

 • Test

  Charlie Cornwallis

  Dr Lunds universitet Naturvetenskap Antagningsår: 2013

  Varför bildar vi samhällen?
  Evolutionsteorin har svårt att förklara utvecklingen av komplexa samhällen där individer offrar sig för andras bästa. Charlie Cornwallis ska utforska olika ...

 • Test

  Andreas Dahlin

  Docent Chalmers tekniska högskola Naturvetenskap Antagningsår: 2015

  Smarta filter som kan isolera molekyler
  Att sortera molekyler har länge varit viktigt inom kemin; när forskare syntetiserar kemiska ämnen behöver dessa alltid renas från oönskade ...

 • Test

  Sebastian Deindl

  Dr Uppsala universitet Naturvetenskap Antagningsår: 2014

  Realtidsvisualisering av enskilda proteinmaskiner i arbete
  Att förstå de molekylära mekanismer som styr de proteinmaskiner som i sin tur interagerar med vårt genetiska material är ...

 • Test

  Dimos Dimarogonas

  Docent KTH Teknikvetenskap Antagningsår: 2015

  Ska lära robotar att bli flexibla samarbetspartners
  Dagens robotar eller maskiner är ofta programmerade att utföra en förbestämd uppgift. Som Wallenberg Academy Fellow kommer Dimos ...

 • Test

  Georgios Dimitroglou Rizell

  Dr Uppsala universitet Naturvetenskap Antagningsår: 2016

  Ska bygga vidare på en modern geometriskt teori
  Så kallad symplektisk geometri används för formuleringen av både klassisk mekanik och kvantmekanik. Den betyder även mycket ...

 • Test

  Erik Domellöf

  Docent Umeå universitet Samhällsvetenskap Antagningsår: 2015

  Hur utvecklas barns förmåga att planera sina rörelser?
  Att kunna styra sina armar och händer på ett planerat vis är fundamentalt för barn i deras vardag, till exempel när de ska leka ...

 • Test

  Ellen Dorrepaal

  Dr Umeå universitet Naturvetenskap Antagningsår: 2012

  Tinande permafrost påverkar vårt klimat
  I de frusna markerna vid jordens poler finns stora mängder kol lagrade. När temperaturen blir varmare kan kolet frigöras som växthusgaser till ...

 • Test

  Anna Dreber Almenberg

  Dr Handelshögskolan i Stockholm Samhällsvetenskap Antagningsår: 2013

  Könshormoner kan påverka vårt beslutsfattande
  Anna Dreber Almenberg forskar om samspelet mellan biologi och miljö ur ett ekonomiskt perspektiv. Varför är vissa individer mer ...

 • Test

  David Drew

  Dr Stockholms universitet Naturvetenskap Antagningsår: 2012

  Han söker ny kunskap om glukostransportörer på atomnivå
  Ett påtvingat byte av laboratorium förändrade David Drews vetenskapliga fokus från rättsmedicin till biokemi och membranproteiner. Som ...

 • Test

  Per Eklund

  Docent Linköpings universitet Teknikvetenskap Antagningsår: 2015

  Material som kan generera el från värme
  Datorer, motorer och kylskåp läcker konstant energi i form av värme. Denna värme är svår att ta tillvara och ödslas därför bort. Som Wallenberg ...

 • Test

  Johan Elf

  Professor Uppsala universitet Naturvetenskap Antagningsår: 2012

  Tvärvetenskaplig forskning om livet på molekylnivå
  Tillsammans med sin forskargrupp söker professor Johan Elf grundläggande förståelse om hur fysiken inne i levande celler fungerar. Som ...

 • Test

  Kerstin Enflo

  Docent Lunds universitet Samhällsvetenskap Antagningsår: 2014

  Hur växte sig den nordiska ekonomin sig så stark?
  Före industrialiseringen tillhörde de nordiska länderna Europas fattiga utkanter. I dag utgör regionen världens tiondes största ...

 • Test

  David Engblom

  Docent Linköpings universitet Medicin Antagningsår: 2012

  Kartlägger neurobiologin bakom obehagskänslor
  Vid sjukdomar som till exempel reumatism, tuberkulos och aids är kroppen inflammerad. Immunförsvarets signalmolekyler påverkar också hjärnan och ...

 • Test

  Axel Englund

  Dr Södertörns högskola Humaniora Antagningsår: 2013

  Vilken roll spelar musiken i modernistisk poesi?
  Musiken har en viktig plats som metafor inom den modernistiska poesin. Axel Englund kommer att utforska vilka föreställningar samtiden hade om ...

 • Test

  Paul Erhart

  Dr Chalmers tekniska högskola Teknikvetenskap Antagningsår: 2014

  Material för framtidens energioptimerade teknik
  I mycket av den teknik som fyller våra hem finns material som leder ström och värme. Som Wallenberg Academy Fellow ska Paul Erhart ta ...

 • Test

  Fataneh Farahani

  Docent Stockholms universitet Humaniora Antagningsår: 2015

  Vad är gästfrihetens villkor och gränser?
  Flyktingkrisen är en av vår tids viktigaste medborgarrättsliga frågor. Wallenberg Academy Fellow Fataneh Farahani ska jämföra arbetet med ...

 • Test

  John L. Fitzpatrick

  Dr Stockholms universitet Naturvetenskap Antagningsår: 2016

  Styrs djurs sexuella karaktärsdrag av hur de fortplantar sig?
  Varför har inte däggdjur utvecklat samma vackra färger som fåglar – trots att även däggdjur behöver attrahera en partner ...

 • Test

  Aleksandra Foltynowicz-Matyba

  Dr Umeå universitet Naturvetenskap Antagningsår: 2015

  Effektivare laserbaserad detektor för gaser
  Med hjälp av laserljus går det att mäta halten av en viss gas i exempelvis atmosfären, men existerande tekniker är begränsade till en eller ...

 • Test

  Rachel Foster

  Dr Max Planck Institute for Marine Microbiology Naturvetenskap Antagningsår: 2013

  Ett symbiotiskt förhållande i världshaven
  En stor del av de alger som lever i världshaven är kiselalger. De frodas och kan ”blomma” tack vare cyanobakterier som fångar in atmosfärens kväve åt ...

 • Test

  Helen Frowe

  Dr Stockholms universitet Humaniora Antagningsår: 2012

  Hon startar Sveriges första forskningscentrum för krigets etik
  Den traditionella bilden av etik i krig mejslades ut redan under medeltiden. Legitima krig förs endast mellan stater, och soldater ...

 • Test

  Pontus Gourdon

  Dr Lunds universitet Medicin Antagningsår: 2015

  Hur celler förnimmer smärta och transporterar koppar
  På ytan av celler sitter proteiner som bland annat förnimmer smärta, värme och olika smakämnen. Pontus Gourdon ska ta fram ...

 • Test

  Angus Graham

  Dr University College London Humaniora Antagningsår: 2013

  Rekonstruktion av egypternas antika kanalsystem
  I egyptiska gravar finns scener som visar att tempel och palats hade stora vattenbassänger framför sig som, via kanaler, förband dem med Nilen. ...

 • Test

  Gustaf Gredebäck

  Professor Uppsala universitet Samhällsvetenskap Antagningsår: 2012

  Vuxnas intelligens formas redan i vaggan
  Som vuxen minns man knappast spädbarnsårens första trevande kontakter med omgivningen. Men även om minnen saknas, så är det redan då som vår världsbild ...

 • Test

  Sarah Greenwood

  Dr Stockholms universitet Naturvetenskap Antagningsår: 2016

  Hur påverkas marina inlandsisar av ett varmare klimat?
  Wallenberg Academy Fellow Sarah Greenwood ska studera hur inlandsisar som mynnar ut i havet påverkas av den omgivande miljön. ...

 • Test

  Monica Guica

  Dr Uppsala universitet Naturvetenskap Antagningsår: 2015

  Himlens hologram
  Svarta hål är några av de mest fascinerande objekt som vi kan observera på himlen. Men det de säger oss på en djup teoretisk nivå är att de två teorier vi använder ...

 • Test

  Christian Göritz

  Dr Karolinska Institutet Medicin Antagningsår: 2013

  Ärr efter ryggmärgsbrott hindrar nervregeneration
  När nervceller i hjärnan eller ryggmärgen tar skadas, blir menen ofta permanenta. En orsak är att den ärrvävnad som bildas hindrar nervceller ...

 • Test

  Matthew Hayes

  Dr Stockholms universitet Naturvetenskap Antagningsår: 2014

  Hur formades galaxer och stjärnor i universums ungdom?
  Under nästan hela universums historia har galaxer format nya stjärnor från gas, men processen ser olika ut under olika ...

1-50  51-100  101-143  |  Nästa